27/9/13

'Crowdsourcing', 'Big Data' - chính thức được bổ sung vào từ điển Oxford"Crowdsourcing" (tài nguyên đám đông), "mouseover" (lướt chuột), "big data" (dữ liệu lớn) "redirect" (tái định hướng) và "e-reader" (đầu đọc điện tử) là những thuật ngữ công nghệ đã làm nên dấu ấn của phiên bản Từ điển tiếng Anh Oxford (The Oxford English Dictionary - OED) năm nay, trong khi “follower” (bạn) và "tweet" (thông điệp ngắn) sẽ có thêm những định nghĩa mở rộng để phù hợp các liên kết của các từ này với Twitter.