27/9/13

'Crowdsourcing', 'Big Data' - chính thức được bổ sung vào từ điển Oxford"Crowdsourcing" (tài nguyên đám đông), "mouseover" (lướt chuột), "big data" (dữ liệu lớn) "redirect" (tái định hướng) và "e-reader" (đầu đọc điện tử) là những thuật ngữ công nghệ đã làm nên dấu ấn của phiên bản Từ điển tiếng Anh Oxford (The Oxford English Dictionary - OED) năm nay, trong khi “follower” (bạn) và "tweet" (thông điệp ngắn) sẽ có thêm những định nghĩa mở rộng để phù hợp các liên kết của các từ này với Twitter.

Các thuật ngữ công nghệ này là những từ trong 1.200 từ công nghệ trong tổng số 823.000 thuật ngữ. Trên một đăng tải blog thông báo các từ mới, OED cho biết tổ chức này đã và đang sử dụng các kỹ thuật tài nguyên đám đông từ thế kỷ 19, nhưng hiện nay đã gộp lại trở thành một từ. Theo các biên tập viên cuốn từ điện này thuật ngữ này được Jeff Howe sáng tạo trên Wired vào năm 2006.

Không phải tất cả các thuật ngữ được bổ sung lần này đều liên quan đến công nghệ. Các thời điểm kinh tế cũng đã đóng góp các thuật ngữ khác như "fiscal cliff" (bờ vực ngân sách) và "pay day loan" - một khoản vay ngắn hạn, nhỏ với tỷ lệ lãi suất cao để trả các chi phí cho tới lần trả lương kế tiếp - và những gì liên quan, "handyman special." (thủy thủ đặc biệt. Các bổ sung khác thì hiếm hơn trong đó có "flash mob" và "sega", một điệu nhảy từ quần đảo Mascarene không liên quan tời bàn phím trò chơi không còn tồn tại), cũng như "fascinator", mũ trang trí của phụ nữ.

Những từ của năm 2013 là những từ tiếp theo những từ khác trong những năm gần đây gồm "ZOMG" (biến thể của OMG), "Twittersphere" (ảnh hưởng của Twitter), "retweet" (ủng hộ thông tin ngắn), "sexting" (hành động gửi tin nhắn tình dục rõ ràng hoặc hình ảnh điện tử, chủ yếu giữa điện thoại di động”) và "OMG" (Nhóm quản lý).

1 nhận xét: